Formlab Kinnekulle

Form Modell & Material

Material

Jag har under många år jobbat med formtillverkning och då i första hand med gipsform. Då jag har haft svårt att få tag i gips av den kvalitet jag önskat har det resulterat i att jag har börjat importera gips från ett tyskt gipsverk.

I dagsläget har vi sex olika gipskvalitéer i lager. Vi jobbar även på att lägga till ytterligare material i produktsortimentet. Har ni några önskemål är ni välkomna att höra av er.

De gipskvalitéer vi har idag lämpar sig för div. användningsområden.

 • Stuckatur
 • Keramisk tillverkning
 • Ortopedverkstäder
 • Glas & bronsgjutning
 • m.m


Produktsortiment 

Modellgips

 • Modellgips är tillverkat av naturligt förekommande gipssten (CASO4. 1/2H2O). Huvudsakligt användningsområde är dekorativa detaljer inomhus, formtillverkning, modelltillverkning, stuck m.m.  
 • Rekommenderat blandningförhållande gips/vatten: 1,6:1 till 1,7:1. 

Alabaster-Modellgips 

 • Alabaster-Modellgips är tillverkat av naturligt förekommande gipssten (CASO4. 1/2H2O). Alabaster-Modellgips är en ren och finmald beta-gips. Den har en fin kapilärstruktur och är smidig att bearbeta och därför lämpar den sig väl för keramisk tillverkning, men även för modellering, skulpturarbete m.m.
 • Rekommenderat blandningsförhållande gips/vatten: 1,2:1 till 1,45:1. 

Hartgips

 • Hartgips är tillverkat av naturligt förekommande gipssten (CASO4. 1/2H2O). Hartgips är en ren och finmald alfa-gips som är vit till färgen. Den har en lägre vattenupptagningsförmåga och är mycket hårdare än beta-gipserna. Vid keramisk tillverkning är  den lämplig att användas till block och ringar där man vill ha en högre slitstyrka och hållfasthet. Den är även bra vid skulptur & modellarbete och överallt där man behöver en hårdare och  mer slitstark gips. 
 • Den linjära expansionen är 0,04% (2 timmar efter bindetid)
 • Rekommenderat blandningsförhållande gips/vatten: 2,4:1 till 2,6:1.

  Alfa-Akrylat

 • Alfa-Akrylat är en, med en syntetisk harts förstärkt, hårdgips. Här byter man ut vattnet helt eller delvis för att få ett gips som är mycket mer hållbart och vattenbeständigt. Lätt att färga med pigment och användbart vid temperaturer ner mot 0 C.  Liknande material sälj under varumärken som Jasmonite & Acrystal.
 • Rekommenderat blandningsförhållande gips/vätska: 3:1

 Gipskleber

 • Gipskleber är tillverkat av naturligt förekommande gipssten (CASO4. 1/2H2O). Det används i första hand av stuckatörer för att limma upp gipsdetaljer. Mycket hög vidhäftningsförmåga. Kan även användas vid lagning & fogning.
 • Efter blandning är den "öppen" 40-50 min innan den stelnar.
 • Rekommenderat blandningdförhållande gips/vatten: 1,5:1 till 2:1


Keram Blau

 • Keram Blau är tillverkat av naturligt förekommande gipssten (CASO4. 1/2H2O). Den är framtagen för rollerformning, handbågeformning/indrejning. Den består av en blandning av alfa- och beta-gips som ger en bra balans mellan vattenupptagningsförmåga och slitstyrka. Den är även utmärk att använda i alla sammanhang, där man inte behöver beta-gipsens höga sugförmåga, men efterfrågar en högre mekanisk slitstyrka.
 • Rekomenderat blandningsförhållande gips/vatten: 1,6:1 till 1,75:1